Category: All


ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ,

First things first…

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಇದ್ದೀರಾದರೆ…. ನನ್ನದೊಂದು ಮಾತು…

ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಲಿದೆ!!

ಈ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ…
ಘಾಸಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಗಾಗಿ (ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ನಿರೂಪಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ…) ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ!!

ಭಾಗ ಒಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿವೆ  … ಈ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ…
ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ!! (ಆ ಒಂಭತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರಿಗೆ “ವಿವರಿಸಿದರೂ” ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ!!)

ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ…
ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು…. ಅರ್ಥವಾಗದ್ದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ…. ನನಗೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ…

ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ!

 

“Beeyaarils”

That’s how “Biligiri Rangana Betta” or “B. R. Hill” has been a victim of sound corruption!!

Last month when my friend Chetan called and said “Shall we go to beeyaarils?” (To be honest, I did not believe that there will ever be a trip. And why would I…..?! I mean…. If the question is being asked for the third time in six months… who would?!) I said “Arrange… I’ll come” and kept quiet as usual.

Chetan didn’t keep quiet!!

In the next few days, along with Vinod he made numerous phone calls, enquired in many places about too many things, prepared a rough sketch of the trip and called me to say something I couldn’t believe. “Dude… We are going to Beeyaarils next Saturday and Sunday!!”

I was surprised as if I saw an elephant fly or Mobin swim or Dhoni score runs!!

But on that Saturday morning when we got into the Traveller (the vehicle) struggling to keep our eyes open due to last night’s lack of sleep, I believed completely… “YES!!! We are going to Beeyaarils, B R Hills or someplace… at last!!”

By the time our Traveller with people enough for a cricket team stood before Gaganachukki, everyone was sure of one thing “None of us has had breakfast and everyone is hungry!” (Oh!! Actually those are two things!!)

“First let’s watch this, and then we shall have our breakfast” said Vinod and everyone agreed.

Gaganachukki Waterfalls

After Gaganachukki we visited Mudukutore Temple which was a beautiful place. But unfortunately we did not find prasada(things, mostly edible, which are offered to god first and then distributed to the devotees) at the temple due to which we cursed Vinod till we reached Talakaadu.

By the time we reached Talakaadu, our hunger had reached its peak and visiting the temple without having our breakfast looked like the biggest mistake!

Though we had our breakfast, we had to spend all our energy and interest in tackling FIVE guides even before we reached the first temple! So we agreed to pay the sixth fellow (who claimed to be a guide) a hundred bucks and opened our ears (most of our guys shut their minds though!!) for his stories and photography tips!!

By the time we finished visiting all the temples, we had posed for a few of his innovative (he said it in Kannada, which roughly translates to) “zoom in, long shot” pictures! And then we went for a swim in Kaveri river…

Talakaadu

Kaveri River

The time was a few minutes past three when we reached Yalandooru after a tiring session of swimming. This time we did not wait for Vinod’s advice and went to a “naat good, naat bad” eat out suggested by a local pharmacist.

After our lunch we formed groups and went shopping in Yalandooru bars. After our “shopping” we got into our Trasveler only to get down at a place on the way up the hill where the neighbouring hills gave a very beautiful view! We enjoyed the view and thought of photographing. Our thoughts were cut short by the sound of a Jeep followed by one of us saying “Guys! We are not supposed to get down here!!”. We rushed into our vehicle and reached the place where we had booked rooms and rested for a while.

At night ……………………………………………..30……………………………………………………..90……………………………………water…………………………………..pepsi………………………………. we slept after dinner.

We woke up in the morning to see a few guys missing but that did not bother us much as it was our Photographers’ Team lead by DJ. So we freshened ourselves up, checked out of the Tourist’s Bungalow, had breakfast at “Giridarshini”, all got into the vehicle, reached the hill top, witnessed a wedding at the temple, and forgot ourselves looking at the beauty of the landscape behind the temple (but did not forget to pose for the pictures!!!).

On top of Biligiri Rangana Betta

It was afternoon by the time we finished visiting a few other places after the temple. The places like Soligas’ houses, their school, hospital, the stall where a few of us bought honey and pickles. We then went to Giridarshini for Lunch.

After lunch we visited a a calm and quiet Ashrama. The place was so quiet, even someone who has a loud speaker kind of voice like me was whispering!! After we moved out of that place, we got into our traveller and it started descending downhill showing us Elephants, Deers and Vinod’s school.

And then my mind started making a list of things I observed during this trip.

1. One needs to pay Gram Panchayat to go to view Gaganachukki Waterfalls.

2. There are no good restaurants/eat outs at Talakaadu. There are a few bearable bakeries! But there are a little too many aged beggars!!

3. It’s prohibited to stop or get off the vehicle while on the way to or from the hill. (a measure taken to prevent damages to wild animals from humans and vice versa)

4. It’s good to book rooms in advance.

5. It’s wise to buy things before you reach the BR Hill. Once you reach there, you need to shell out 120 bucks for a kg of chicken (the bird not meat!), and another 150 bucks a kg if they prepare something!!

6. B R Hill is a beautiful place. It’s heavenly in the mornings and evenings!!

Along with all these I must say, I liked a few more things in this trip….

Chetan‘s organizing skills, Vinod‘s contacts, Mobin‘s guts to walk in the neck deep water despite unknown to swimming, The ‘cigarette’ friendship between Venky and Bhatta which grew stronger every minute even on the first meet, Manju‘s Video Commentary, Nidhi‘s enthusiasm in spite of ill health, Suhas‘ GPS which was a guiding light even in daylight!, Pruthvi‘s inventory of jokes which never runs out of stock and ever improving camera expertise of DJ

Man… The trip was awesome!!

“ಬೀಯಾರಿಲ್ಸ್”

ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಗರಿಗೆ ಉಚ್ಛರಿಸಲು ಸರಳವಾಗಲೆಂದು “ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ”ಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು!! (ಅಥವಾ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಉಚ್ಛಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಬೀಯಾರಿಲ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆರೆಸಿರುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ!!)

ಇರಲಿ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಚೇತನ್ ಕರೆಮಾಡಿ “ಮುಂದಿನ್ ತಿಂಗ್ಳು ಬೀಯಾರಿಲ್ಸಿಗೋಗಣಾ?” ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ… (ಆರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆ ಸಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು… ಯಾವ್ ನನ್ ಮಗಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ?!). “ಅರೆಂಜ್ ಮಾಡ್ರಪಾ… ಬರ್ತೀನಿ” ಅಂದು ಸುಮ್ಮನಾದೆ.

ಚೇತನ್ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ!!

ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅಸಂಖ್ಯ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ… ಪ್ರವಾಸದ ನೀಲನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ನನಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ನಂಬಲಾರದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ!!

“Dude … ಮುಂದಿನ್ ಶನಿವಾರ, ಭಾನ್ವಾರ ಬೆಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ!!”

ನಾನು ಆನೆ ಹಾರುವುದನ್ನೋ, ಮೋಬಿನ್ ಈಜುವುದನ್ನೋ, ಧೋನಿ ರನ್ ಹೊಡೆದದ್ದನ್ನೋ ನೋಡಿದವನಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟೆ!!

ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಶನಿವಾರ ಆದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆರೆದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಹತ್ತಿದೆವಲ್ಲ? ಆಗ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ… “YES!! ನಾವು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೋ, ಬೀಯಾರಿಲ್ಸಿಗೋ ಎಲ್ಲೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ!!”

ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಗಗನ ಚುಕ್ಕಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು… “ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ!!” (ಓ! ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ವಿಷ್ಯ ಆಗಿ ಬಿಟ್ವಲ್ಲಾ..?!!)

“ಇದೊಂದ್ ನೋಡ್ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾರ ತಿನ್ನೋಣ” ಅಂತ ವಿನೋದ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಸರಿಯೆನ್ನಿಸಿತು..

ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಡುಕುತೊರೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗದೇ ನಿರಾಶರಾಗಿ, ವಿನೋದನಿಗೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಾ ತಲಕಾಡು ಸೇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಸಿವು ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡುವುದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೆನಿಸಿತು..!

ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಡ್ಡವಾಗಿ ಬಂದ ಐದು ಗೈಡುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ತ್ರಾಣ ಆರನೇ ಗೈಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗಿತ್ತು!! ಹಾಗಾಗಿ ಆರನೇ ಗೈಡು ಕೇಳಿದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಆತ ಹೇಳಿದ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ, ಆತ ನೀಡಿದ photogrophy ಸಲಹೆಗಳನ್ನೂ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದುಕೊಂಡು, ಆತ “ಜೂಮ್ ಹಾಕಿ, ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಟು” ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಜು ಕೊಡುತ್ತ ಅಷ್ಟೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೆವು…

ತಲಕಾಡು

ಕಾವೇರಿ ನದಿ

ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗುವಷ್ಟು ಈಜಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಯಳಂದೂರು ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೂರು ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ ವಿನೋದನ ಸಲಹೆಗೆ ಕಾಯದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ಸಿನವ ಸೂಚಿಸಿದ “ನಾಟ್ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್” ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಖರೀದಿಗೆಂದು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. “ಖರೀದಿ” ಮುಗಿಸಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಹತ್ತಿದವರು ಮತ್ತೆ ಇಳಿದದ್ದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ನಯನಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲೆಂದು!! ಹಾಗೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಜೀಪಿನ ಸದ್ದೂ, ಜೊತೆಗೇ “ಇಲ್ಲಿ ಇಳೀಬಾರ್ದು ಕಣ್ರೋ!!” ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಸದ್ದೂ ಕೇಳಿಸಿ, ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ತಲುಪಿ ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡೆವು..!

ರಾತ್ರಿ…………………………………..30………………………………………………………………….90………………………………………………. ………………..water………………………………………………………..pepsi………………………………………………………………………………… …………………………………………………ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೆವು.

ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ DJ ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ತಂಡ ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು “ಗಿರಿದರ್ಶಿನಿ”ಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ, ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡನೋಡುತ್ತ ಮೈಮರೆತೆವು (ಆದರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರೀಲಿಲ್ಲ!!).

ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ

ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೋಲಿಗರ ಮನೆಗಳನ್ನೂ, ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಜೇನು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗಿರಿದರ್ಶಿನಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು.

ಊಟದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆಶ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆವು. ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ಮಾರುಹೋದ ನನ್ನ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಂತಹ ಗಂಟಲೂ ಪಿಸುಗುಡುತ್ತಿತ್ತು!! ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನೂ, ಆನೆಗಳನ್ನೂ, ವಿನೋದನ ಶಾಲೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತ ಲಘುಬಗೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟವಿಳಿಯತೊಡಗಿತು.

ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡತೊಡಗಿತು….

೧. ಗಗನ ಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ ನೋಡಲು ಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೨. ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಟೆಲುಗಳಿಲ್ಲ… ಪರವಾಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುವಂತಹ ಬೇಕರಿಗಳಿವೆ! ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಕಾಟ ಅತಿಯೆನ್ನಿಸುವಷ್ಟಿದೆ!!

೩. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ಅಥವಾ ಇಳಿಯುವಾಗ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ. (ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ)

೪. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.

೫. ಏನು ಖರೀದಿಸುವುದಿದ್ದರೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಖರೀದಿಸುವವರು ರೂಢಿಯೊಳಗುತ್ತಮರು. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಕೋಳಿಗೆ ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ, ಅವರೇ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ನೂರಾ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರಬೇಕು!!

೬. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿದಷ್ಟೂ ಸೊಗಸು. ಮುಂಜಾವು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಸಂಜೆಗಳಂತೂ ಸ್ವರ್ಗಸಮಾನ!!

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯೇ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ…

ಚೇತನನ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿನೋದನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟುಗಳು, ಈಜು ಬರದಿದ್ದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗಿರುವ ನೀರಿಗಿಳಿದ ಮೋಬಿನ್ ನ ಧೈರ್ಯ, ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಸೆದ ವೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟನ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ನೇಹ, ಮಂಜನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಬತ್ತದ ನಿಧಿಯ ಉತ್ಸಾಹ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ದಾರಿದೀಪವಾದ ಸುಹಾಸನ ಜೀಪೀಯೆಸ್ಸು!, ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತದ ಪೃಥ್ವಿಯ ಜೋಕುಗಳ ಖಜಾನೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡೀಜೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೌಶಲ್ಯ…

ಹೇ… ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ!!